PHẬT GIÁO NÔNG SƠN
Ổn định - Kế thừa - Phát triển

Giáo hội PGVN

Video QCB trực tiếp: Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại Nông Sơn, Quảng Nam

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak PL.2563 – DL.2019 do Ban Trị Sự GHPGVN huyện Nông Sơn tổ chức vào ngày 13-4-Kỷ Hợi (17-5-2019) tại chùa Kim Sơn, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.    

Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN PL.2562 -DL.2018: XIỂN DƯƠNG TINH THẦN BỒ-TÁT HẠNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI

Từ cung trời Đâu Suất, sau khi dùng tuệ nhãn quan sát thời điểm, quốc độ, xã hội và con người, Bồ tát Hộ Minh quyết định chọn vương quốc Ca-tỳ-la-vệ làm quê hương, chọn đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da làm cha mẹ. Ngài đã báo mộng cho Hoàng hậu qua […]

Xem chi tiết

DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2562 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni; Kính thưa quý Phật tử trong và ngoài nước, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————   Mỗi khi mùa hoa sen nở rộ khắp các miền quê nơi dải đất hình chữ S Việt […]

Xem chi tiết

Giới và Luật

Hầu hết các tôn giáo đều có Giới và Luật để tổ chức tồn tại trong trật tự, bảo vệ tính đoàn kết nội bộ, riêng Phật giáo, Giới và Luật không chỉ đơn thuần như thế, còn mang tính “khế thời, khế cơ và khế lý” bàng bạc tinh thần dân chủ mà gần […]

Xem chi tiết