PHẬT GIÁO NÔNG SƠN
Ổn định - Kế thừa - Phát triển

Mối quan hệ tương tác giữa nghệ thuật Phật giáo Nhật Bản và Trung Quốc

Ngày Đăng: 18-01-2018

(PGNS)

Trung Quốc tác động mạnh mẽ đến văn hóa của Nhật Bản, cho phép những ý tưởng mới, sự kết hợp, và nhấn mạnh những khác biệt tinh vi, và độc đáo của văn hóa bản địa. Tenshō Shunbun (天 章 周文), vị thiền sư nghệ sĩ đã xuất hiện vào thế kỷ 14, ngưỡng mộ sự phong phú của Trung Quốc trong giai đoạn này của lịch sử. Điều này dựa trên dòng chảy của nghệ thuật văn hóa, tín ngưỡng và triết học cho phép một nguồn năng lượng bản địa mới xuất hiện.

Trong giai đoạn này của lịch sử Nhật Bản, các trung tâm văn hóa tâm linh mạnh mẽ bao gồm Kamakura (( 鎌倉 市), một thành thuộc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản), thành phố Nara (奈良市, thuộc tỉnh Nara (奈良県) ở vùng Kinki, Nhật Bản), là những khu vực có văn hóa tâm linh cao.

Về mặt chính trị, uy tín của tỉnh Nara và thành phố Kamakura đã có khoảng thời gian hạn chế so với Tokyo. Tuy nhiên, những khu vực này và những nơi khác bao gồm danh sơn Kōyasan (高野山), cho phép một nước Nhật mới phát triển lĩnh vực tâm linh và những ý tưởng triết học trong nhiều thế kỷ.