PHẬT GIÁO NÔNG SƠN
Ổn định - Kế thừa - Phát triển

Gia Lai: Mời dự lễ đặt đá xây dựng nhà thờ tổ, nhà tăng chùa Bửu Minh

Ngày Đăng: 18-01-2018

(PGNS)

Ban tổ chức trân trọng kính mời: Quý thiện nam, tín nữ phật tử hoan hỷ sắp xếp thời gian quang lâm về bổn tự chùa Bửu Minh, thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vào lúc: 8h ngày 17/01/2018 (01/12/Đinh Dậu), tham dự cùng cầu nguyện, trợ duyên cho buổi lễ đặt đá xây dựng nhà thờ Tổ và nhà tăng chùa Bửu Minh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa Quý vị!
Chánh điện chùa Bửu Minh trùng tu xây dựng hoàn thành nay đã được 8 năm. Nhưng riêng nhà thờ Tổ và nhà tăng vẫn chưa có điều kiện để xây dựng.
Hôm nay hội đủ duyên lành, được sự cho phép của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, sự đồng thuận của các cấp chính quyền, chùa Bửu Minh phát tâm làm lễ đặt đá xây dựng nhà thờ Tổ và nhà tăng, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học và lễ bái cho tăng, ni, quần chúng phật tử.
Ban tổ chức trân trọng kính mời: Quý thiện nam, tín nữ phật tử hoan hỷ sắp xếp thời gian quang lâm về bổn tự chùa Bửu Minh, thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vào lúc: 8h ngày 17/01/2018 (01/12/Đinh Dậu), tham dự cùng cầu nguyện, trợ duyên cho buổi lễ đặt đá xây dựng nhà thờ Tổ và nhà tăng chùa Bửu Minh.